Stichting Ark Natuurontwikkeling (Ark) en vereniging Leven met het Land (LmhL) willen gezamenlijk de Kleverbergh kopen

Het is nog niet definitief. Er zijn 2 momenten bepalend voor de beoogde koop.

14 juli 2022
Er wordt op dit moment het nodige onderzoek gedaan en er zijn nog wat voorbehouden. Op uiterlijk 14 juli 2022 dienen deze aspecten te zijn afgerond buiten uitsluitsel op een principeverzoek met betrekking tot een bestemmingsplanwijziging vereist voor de plannen van LmhL.

1 oktober 2022
Op uiterlijk 1 oktober 2022 moet er uitsluitsel zijn op het principeverzoek met betrekking tot de vereiste bestemmingsplanwijziging.

Gaat dit allemaal lukken dan is het de bedoeling om eind 2022 de overdracht van de Kleverbergh te regelen en dan gaan Ark en LmhL ermee aan de slag.