Op naar nieuwe avonturen

Mooie Kleverbergh,

Het is tijd gedag te zeggen. Wat hebben we een avonturen beleefd op deze bijzondere plek. Zo’n 50 jaar heb je ruimte geboden voor de paardensport. Heel veel mensen hebben daar enorm van genoten. Daar zijn we je heel erg dankbaar voor.

Er begint een nieuw tijdperk. Een groep lieve enthousiaste mensen gaat nu voor je zorgen.

Het ga je goed!

Familie Plass

Haaghut noodreparatie

Leden van vereniging Leven met het Land hebben de haaghut op plaatsen gestut en bij delen die heel slecht zijn/waren dakpannen verwijderd. De noodreparatie voorkomt (verder) instorten.

Het historisch beeld (onderstaand)

Volg de 3 schoorsteenpijpen van onder naar boven.

Links onderin zie je Bouwkamp 1. Dit is nu een bedrijventerrein. Als je over de St. Hubertusweg richting dijk rijdt, links.

Steenfabriek 2 in beeld is Bouwkamp 2, nu het manegeterrein.

De derde in het rijtje is steenfabriek Erlecom. Deze fabriek is er nog maar, al langer, met een moderne tunneloven.

Van de afbeelding is een detail gemaakt. Even goed kijken … bij het pijltje is de haaghut.

Contract ondertekend

Op 12 juni 2022 is het contract voor verkoop van de Kleverbergh aan vereniging Leven met het Land en stichting Ark ondertekend. Voor Leven met het Land zijn er nog wat hindernissen te nemen. Worden die genomen dan zal de overdracht zo rond 1 november 2022 plaatsvinden.

Klavertjes 4 voor de kopers.

De “Kleverbergh” klavertjes gemaakt van hoefijzers staan voor geluk voor wie op deze plek invulling geeft aan zijn/haar dromen. Dat geluk wensen we natuurlijk iedereen toe.

Stichting Ark Natuurontwikkeling (Ark) en vereniging Leven met het Land (LmhL) willen gezamenlijk de Kleverbergh kopen

Het is nog niet definitief. Er zijn 2 momenten bepalend voor de beoogde koop.

14 juli 2022
Er wordt op dit moment het nodige onderzoek gedaan en er zijn nog wat voorbehouden. Op uiterlijk 14 juli 2022 dienen deze aspecten te zijn afgerond buiten uitsluitsel op een principeverzoek met betrekking tot een bestemmingsplanwijziging vereist voor de plannen van LmhL.

1 oktober 2022
Op uiterlijk 1 oktober 2022 moet er uitsluitsel zijn op het principeverzoek met betrekking tot de vereiste bestemmingsplanwijziging.

Gaat dit allemaal lukken dan is het de bedoeling om eind 2022 de overdracht van de Kleverbergh te regelen en dan gaan Ark en LmhL ermee aan de slag.